Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020

Der afholdes generalforsamling tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19.00 i mødelokalet i Strib Fritids- og Aktivitetscenter.

Dagsorden i følge vedtægter.
§9 På den ordinære generalforsamling behandles følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg i henhold til §5
7. Orientering fra eventuelle udvalg
8. Eventuelt

Vi glæder os til at se rigtig mange.
Mvh bestyrelsen

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

Der afholdes generalforsamling tirsdag den 5. marts 2019 kl. 19.00 i mødelokalet i Strib Frtids- og Aktivitetscenter.
Dagsorden i følge vedtægter.
§9 På den ordinære generalforsamling behandles følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg i henhold til §5
7. Orientering fra eventuelle udvalg
8. Eventuelt

Vi glæder os til at se rigtig mange.

Mvh bestyrelsen