Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020

Der afholdes generalforsamling tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19.00 i mødelokalet i Strib Fritids- og Aktivitetscenter.

Dagsorden i følge vedtægter.
§9 På den ordinære generalforsamling behandles følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg i henhold til §5
7. Orientering fra eventuelle udvalg
8. Eventuelt

Vi glæder os til at se rigtig mange.
Mvh bestyrelsen